Seznam dokumentů pro studentská víza - „Checklist“

Než začnete s vyřízením

 • Délka víza se odvíjí od délky zaplaceného kurzu. Studentská víza lze získat maximálně na dobu 5 let a v Austrálii je možno víza prodloužit.
 • Platnost víz končí 1-2 měsíce od ukončení posledního kurzu. Pro studium do 10 měsíců získáte navíc 1 měsíc, při studiu delším 10 měsíců dokonce 2 měsíce prázdnin.
 • Váš cestovní doklad (pas) musí být platný minimálně na dobu plánovaného víza.
 • Ambasáda nemá žádné stanovené termíny pro vyřízení víza. Existují orientační doby vyřízení víz, které jsou stanoveny, nicméně délka záleží na konkrétní situaci žadatele. Může být kratší, ale i výrazně delší.

Podklady, které se předkládají závisí na tom, do jaké kategorie rizikovosti žadatel patří. Více o kategoriích v sekci Assessment levels

Dokumenty pro žadatele o studentské vízum (nízká rizikovost)

 • Motivační dopis, tzv. GTE letter
  Slouží proto, abyste vysvětlili hlavní důvody proč žádáte o vydání studentského víza do Austrálie. Obsahem může být: důvody pro volbu školy a kurzu, lokality, vazba na vaše předchozí studium, práci a podobně.
 • Kopie platného cestovního pasu
  Ověřte si prosím, že platnost vašeho pasu pokrývá minimálně dobu studia v Austrálii.
 • 1x pasové foto
  (za každého žadatele o vízum)
 • CoE (Confirmation of Enrolment)
  Potvrzení o přijetí ke studiu, které získáte po zaplacení školy.
 • OSHC (Overseas Student Health Cover)
  Potvrzení o zaplacení zdravotního pojištění, získá po jeho úhradě.
 • Poplatek ambasádě
  Úhradu můžete provést na účet AustraliaOnline ve vaší lokální měně dle aktuálního kurzu a sazby vízového poplatku na základě faktury, kterou obdržíte při kontrole žádosti o vízu.

Dokumenty pro žadatele o studentské vízum (vysoká rizikovost)

Platí vše co je uvedeno výše pro žadatele s nízkou rizikovostí a navíc:

 • Výpis z rejstříku trestů
  Předkládá se jen při studiu delším 12 měsíců
 • Finanční zajištění
  Více najdete v sekci finanční zajištění.
 • Dokumenty k GTE dopisu
  Dokumenty slouží k podložení faktů a údajů, které uvedete v motivačním dopise GTE.
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Evidence vaší pracovní historie

  + a další dokumenty dle situace konkrétního žadatele.

Zastoupení žadatele

 • Formulář pro zastoupení migračním poradcem
 • Formulář pro zastoupení třetí osobou

Jak vyřízení víza probíhá

Vaše podklady jsou zpracovány našim migračním poradcem. Po tom co je žádost úplná a naši zástupci ji vyhodnotí jako dobře připravenou, je podána na příslušný migrační úřad ke zpracování. Celý proces je zahájen uhrazením vízového poplatku. V případě, že by úředník vyžadoval něco doplnit, obrátí se na migrační poradce a ten, pokud je to třeba, kontaktuje klienta. Víza se vydávají již výhradně elektronicky. Po tom co jsou víza vydána, migrační úřad je zašle na naši emailovou adresu a my ji spolu s dalšími instrukcemi předáme klientovi.

Kontakty

Domluv si konzultaci

Markéta Kumstátová
Markéta Kumstátová
Mobil: +420 733 123 999
Skype: australiaonline.praha
Email: marketa@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Praze
lze zkontaktovat přes:

SKYPE

australiaonline.praha

Více kontaktků

Adresa:

Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00
Pavlína Černá
Ing. Pavlína Černá
Mobil: +420 734 44 99 49
Skype: australiaonline.brno
Email: pavlina@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brně
lze zkontaktovat přes:

SKYPE

australiaonline.brno

Více kontaktků

Adresa:

Rašínova 103/2
Brno, 602 00

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00

AustraliaOnline v Bratislavě
lze zkontaktovat přes:

SKYPE

australiaonline.pavlina.sk

Více kontaktků

Adresa:

Cintorínska 9
Bratislava, 811 08

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00
Stanislava Porubčanová
Stanislava Porubčanová
Mobil: +61 2 9003 0456

Email: sydney@australiaonline.agency

AustraliaOnline v Praze
lze zkontaktovat přes:

Mobil

+61 2 9003 0456

Email

sydney@australiaonline.agency

Více kontaktů

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 15.00