• Praha 733 123 999
  • Brno 734 449 949
  • Bratislava 0918 570 900
  • Sydney 0422 611 611

Finanční krytí (zajištění)

Co to finanční krytí je?

Z pohledu ambasády finanční krytí představuje prostředky, ze kterých můžete čerpat v době vašeho pobytu v Austrálii. Je proto nezbytné, aby se jednalo o finance disponibilní, tedy takové, které máte kdykoliv k dispozici a k nimž máte prokazatelný přístup (třeba prostřednictvím e-bankovnictví nebo platební karty). Podstatou finančního zajištění je to, aby se studenti nebo jejich blízcí nedostávali během jejich pobytu v Austrálii do potíží spojených s nedostatkem financí a neměli tak tendenci porušovat podmínky studentských víz.

Finanční krytí může být vyžadováno u studentských (respektive dependant) nebo turistických víz.

Pokud žadatel neprokáže dostatečné finanční krytí, může to vést k zamítnutí víza.

Kdo ho musí prokazovat?

Ačkoliv dostatečné finanční krytí musí mít zajištěné každý žadatel, prokazují ho výhradně jen žadatelé s vyšší rizikovostí nebo se finance dokládají dodatečně na základě vyžádání imigračního.

V případě kombinace národnosti se střední rizikovostí (výjimečně může platit i pro CZ/SK) a školou s nejvyšší rizikovostí platí přísnější podmínky pro žádost o víza.

Příklad: Občan Maďarska se rozhodne pro studium odborné školy (VET) s vysokou rizikovostí. Platí tedy přísnější podmínky na víza, a proto bude muset doložit mimo jiné i výši finančního krytí.

V případě turistických víz záleží na konkrétní situaci, respektive úředníkovi, zda bude doklady o prokázání finančního krytí vyžadovat, či nikoliv.

Jak se finanční krytí počítá?

Aby vaše žádost na ambasádě obstála, musíte na požadovanou dobu vašeho pobytu v Austrálii prokázat dostatečné finanční krytí pro vás, případně i ostatní členy rodiny (pokud jsou součástí žádosti). V případě žadatelů z Čech a ze Slovenska je tato doba omezena max. 12 měsíci. Žádáte-li tedy o víza, která mají být vydána na dobu delší než 12 měsíců, prokazujete jen prvních 12 měsíců. Pokud je váš pobyt kratší než 12 měsíců, prokazujete finanční prostředky na dobu úměrnou vašemu plánovanému pobytu (studium + prázdniny).

Finanční krytí se skládá z následujících nákladů:

Druh Žadatel Požadovaná částka fin. krytí
Životní náklady Životní náklady 1 691 AUD/měsíc*
Partner/-ka 35 % (592 AUD/měsíc)*
První dítě 15 % (253 AUD/měsíc)*
Každé další dítě 15 % (253 AUD/měsíc)*
Školné Hlavní žadatel Zbytek nezaplaceného školného max. do prvního roku studia
Děti hlavního žadatele - školou povinné (5-18 let) Za každé dítě 10 000 AUD/rok
Cestovní náklady Hlavní žadatel 2 000 AUD
Ostatní členové rodiny 2 000 AUD za každého

*částky jsou zaokrouhlené

U turistických víz se finanční krytí počítá obdobně s tím rozdílem, že se nepočítá se školným nezletilých dětí a pobyt je zpravidla daleko kratší než u studentských víz.

Příklad počítání finančního krytí:

Žadatel, který je zapsaný na 2 letý kurz, který předem uhradil 1 semestr, tedy 2 500 AUD bude muset prokázat finanční krytí:

Životní náklady 12 x 1 690,83 AUD = 20 290 AUD
Neuhrazené školné 2 500 AUD (do 1. roku studia)
Cestovní náklady 2 000 AUD
Celková částka 24 790 AUD

+ Pokud by s vámi cestovala manželka a dítě ve věku např. 10 let, pak by se připočetlo:

Životní náklady (manželka) 12 x 591,66 AUD = 7 100 AUD
Životní náklady (dítě) 12 x 253,33 = 3 040 AUD
Školné (dítě) 10 000 AUD
Cestovní náklady (manželka) 2 000 AUD
Cestovní náklady (dítě) 2 000 AUD
Celková částka 48 930 AUD

Jaké doklady potřebuji k prokázání finančního krytí?

Legislativa nezná omezení zdroje finančního krytí. V praxi je však zdroj, odkud mohou finanční prostředky pocházet, omezen. Samozřejmě, ideální je pokud máte vlastní finanční prostředky na svém bankovním úctě, nejedná se ovšem zdaleka o jediný způsob jak finanční krytí prokázat. Finanční krytí může pocházet např. od členů nejbližší rodiny (rodiče, sourozenci, partner). Úředníci nezkoumají jen výši finančního krytí, ale též zdroj těchto prostředků (tedy jakýsi původ) a přístup k těmto prostředkům.

Příklady prokázání finančního krytí:

Kdo finance poskytuje Jaké dokumenty dokládáte
Forma prokázání Prokázání původu finančních prostředků Prokázání přístupu k fin. prostředkům
Žadatel
(student)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu Vlastní zdroje, doklad o zrušení spoření, vkladní knížky a podobně -
Žadatel
(zaměstnanec)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu pracovní smlouva/3 poslední výplatní pásky/potvrzení zaměstnavatele o výšce příjmu -
Žadatel
(zaměstnanec)
poslední měsíční výpis z osobního nebo podnikatelského bankovního účtu kopie živnostenského oprávnění/výpis z obchodního rejstříku + daňové přiznání za poslední rok -
Jiná osoba
(zaměstnanec)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu pracovní smlouva/3 poslední výplatní pásky/potvrzení zaměstnavatele o výšce příjmu dispoziční právo k účtu
Jiná osoba
(podnikatel)
poslední měsíční výpis z osobního nebo podnikatelského bankovního účtu kopie živnostenského oprávnění/výpis z obchodního rejstříku + daňové přiznání za poslední rok dispoziční právo k účtu
Jiná osoba
(důchodce)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu výměr ze správy sociálního zabezpečení o výšce důchodu dispoziční právo k účtu

Výše uvedená tabulka je velmi orientační a vždy záleží na konkrétní situaci každého klienta. Mezi ostatní zdroje patří prodej movitého i nemovitého majetku, půjčka od bankovní instituce, vypovězený termínovaný účet a podobně. Naši migrační poradci mají s prokazováním finančního krytí bohaté zkušenosti a rádi vám poradí nejvhodnější způsob.

Prokazování finančního krytí je velice individuální záležitost, proto jej s námi vždy důkladně dopředu zkonzultujte.

KONTAKTY

Domluv si konzultacizdarma

Bezplatné konzultace probíhají v kanceláři AustraliaOnline. Proto, abychom se Vám mohli plně věnovat, doporučujeme konzultaci telefonicky předem dohodnout.

+420 733 123 999
Zpět na kontakty

Bezplatné konzultace probíhají v kanceláři AustraliaOnline. Proto, abychom se Vám mohli plně věnovat, doporučujeme konzultaci telefonicky předem dohodnout.

+420 734 449 949
Zpět na kontakty

Bezplatné konzultace probíhají v kanceláři AustraliaOnline. Proto, abychom se Vám mohli plně věnovat, doporučujeme konzultaci telefonicky předem dohodnout.

+421 918 570 900
Zpět na kontakty

Zpět
Stanislava Porubčanová
Stanislava Porubčanová
tel.: +61 2 9003 0456
email: sydney@australiaonline.agency
Mé zkušenosti
Adresa:
Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie
Otevírací doba:
PONDĚLÍ 09.30 až 17.00
ÚTERÝ 09.30 až 17.00
STŘEDA 09.30 až 17.00
ČTVRTEK 09.30 až 17.00
PÁTEK 09.30 až 14.00
Ukázat mapu

Bezplatné konzultace probíhají v kanceláři AustraliaOnline. Proto, abychom se Vám mohli plně věnovat, doporučujeme konzultaci telefonicky předem dohodnout.

+61 2 9003 0455
Zpět na kontakty

AustraliaOnline

Vodičkova 791/41
Praha 1, 110 00
Česká Republika

AustraliaOnline

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000,
Austrálie

AustraliaOnline

Rašínova 103/2
Brno, 602 00
Česká republika

AustraliaOnline

Poštová Office Center
Poštová 503/1, 811 06, Bratislava
Slovenská republika
Sydney
(NSW)
Brisbane
(QLD)
Gold Coast
(QLD
Perth
(WA)
Noosa (QLD),
Byron Bay (NSW)
Cairns
(QLD)
Melbourne
(VIC)
Adelaide (SA),
Hobart (TSM)
Pracovní příležitosti 100 % 80 % 60 % 80 % 50 % 50 % 90 % 60 %
Výběr navazujících kurzů 100 % 80 % 50 % 80 % 20 % 30 % 80 % 50 %
Australský lifestyle 70 % 90 % 100 % 70 % 100 % 100 % 70 % 50 %
Assesment
levels
Prokázání
finančního
krytí
Povinná
docházka
Počet hod.
výuky za
týden
Flexibilní
rozvrh
Požadovaná
úroveň
angličtiny
Forma
úhrady
Délka
studia
Jazyková (ELICOS) 1
(nejnižší
riziko)
NE min. 80% 20 až 25 NE ŽÁDNÁ celé
studium
předem
12

52 týdnů
Odborná (VET) 2
(nízké riziko)
ANO NE 16 až 25 ANO INTERMEDIATE umožňuje
splátky
(3 měsíce)
3 až
36 měs.
Univerzita (HIGHER EDUC.) 1
(nejnižší
riziko)
- - 15 až 30 ANO UPPER
INTERM.
ANO
individuální
splátky
1/2 až
5 let
Co mi zajistí AustraliaOnline Co bych si měl zařídit sám
Ubytování pro začátek Mezinárodní platební kartu
Nejvýhodnější letenku Zdravotní a sociální pojištění
Převod finančních prostředků Mezinárodní řidičský průkaz
Pojištění před nástupem do školy Kopie osobních dokladů
Informační balíček Plné moci
NNezapomenutelné zážitky :) Reference od předchozích zaměstnavatelů
První dny První týden První měsíc
1. Přílet na letiště 1. Kontakt se studentským centrem AustraliaOnline 1. První návštěva školy, orientace
2. Odvoz z letiště 2. Návštěva popříletové orientace 2. Příprava pro hledání práce, resume
3. Prozatímní ubytování 3. Založení bankovního účtu 3. Získání ABN
4. Výběr nebo přesun finančních prostředků 4. pořízení SIM karty 4. Hledání práce, konečně :)
5. Nákup nejnutnějších potřeb, potravin 5. Orientace v lokalitě 5. Výlet po okolí
S registrov.
migračním poradcem
S běžnou
studentskou nebo cestovní agenturou
Svépomocí
Poradenství v oblasti
studentských i jiných druhů víz
ANO OMEZENĚ -
Odpovědnost za
poskytnuté informace
ANO ŽÁDNÁ -
Možnost ověření
dokumentů
ANO NE ZA PENÍZE
Informace o jiných
typech víz a emigraci
ANO NE -
Pravidelná
školení poradců
ANO NE -
 
Na co byste neměli zapomenout před návratem domů
Odlétáte-li dříve než končí škola, oznamte to ve škole
Nezapomeňte si přebukovat letenku
Zaplaťte v Austrálii všechny své dluhy, elektriku, telefon, internet, pokuty
Nebudete-li se do Austrálie vracet za prací, požádejte o vrácení superannuation
Podnikal-li jste, podejte daňové přiznání
Rozlučte se všemi přáteli, budete je potřebovat, až se budete vracet :)
S agenturou Pomocí
kamaráda/rodiny
Na vlastní
pěst
Pomoc
s výběrem školy
Aktuální informace o vízech
Vyřízení víza
Pomoc při hledání práce
Služby studentského centra
Asistence po dobu celého pobytu
Vyřízení dalšího víza
Cena za všechny služby ZDARMA ZDARMA ZDARMA
 
Orientační cena potravin AUD
mléko plnotučné (1 l) 2.15
máslo (500 g) 2.97
sýr (1 kg) 6
jogurt (1 kg) 5.5
kuřecí maso (1 kg) 9
hovězí maso (1 kg) 15
párky (1 kg) 3.80
šunka (1 kg) 6.50
rajčata (1 kg) 5
paprika (1 kg) 6
brambory (1 kg) 2.98
rýže (1 kg) 1.80
cereálie (600 g) 6
jablka (1 kg) 4.50
banány (1 kg) 3.98
olej (1 l) 5
vejce (12 ks) 4
minerálka (1,5 l) 2.81
džus (2 l) 5
1 balení těstovin 1
víno (1 l) 7
pivo (1 lahev/plechovka - cca 450 ml) 3.50
čaj porcovaný (25 ks) 2.16
chléb bílý toustový (700 g) 1
tuňák v plechovce (400 g) 3.50
mražená pizza (500 g) 3
mražené hranolky (1 kg) 2.50
Jak v Austrálii ušetřit („Deal portals“)
http://www.groupon.com.au
http://www.whypayfullprice.com.au/
http://www.dealmonkey.com.au/
http://www.ourdeal.com.au/home
http://www.scoopon.com.au/sydney
http://www.catchoftheday.com.au/
KURZ Min. vyžadovaná úroveň angličtiny Zakončen oficiální zkouškou
Obecná angličtina NE NE
Příprava na zkoušky IELT NE ANO
Akademická angličtina (EAP) INTERMEDIATE NE, možnost pokrašovat na Univerzitě
Příprava na zkoušky CAMBRIDGE (FCE, CAE, CPE) (UPPER) INTERMEDIATE ANO
KVALIFIKACE Délka studia
Certificate I 2 až 3 měsíce
Certificate II 2 až 6 měsíců
Certificate III 6 až 9 měsíců
Certificate VI 6 až 12 měsíců
Diploma 1 až 2 roky
Advance Diploma 1,5 až 2,5 roku
KVALIFIKACE Délka studia Popis kurzu
Bachelor Degree (Bc.) 3 až 4 roky Základní stupeň univerzitního vzdělání
1 rok 6 měsíců Navazující na bakaláři nebo na dlouhodobé praxi v oboru
Post-Graduate Diploma 1 rok mezistupeň mezi bakalářem a magisterským programem
Masters Degree 1 až 2 roky Kladen důraz na praktickou aplikaci v oboru
Doctoral Degree (PhD) 3 až 6 let Nejvyšší stupeň univerzitního vzdělání, navazující na ukončené UNI vzdělání postgraduál
Typ vzdělání Délka studia Věk studenta Povinná školní docházka
Základní škola
(Primary school)
trvá 7 až 8 let 5 - 12 let ANO
Střední škola I
(Lower secondary school)
trvá 3 až 4 roky 12 - 16 let ANO
Střední škola II
(Senior secondary high school)
trvá 2 roky 16 - 18 let NE
Nejčastější studentská zaměstnání Hrubá hodinová mzda (AUD)
Servírka, číšník, barman (Waiter, Waitress, Bartender) 17-20 + Tips
Pomocná síla do kuchyně (Kitchenhand / Sandwichhand) 16-18
Obsluha v kavárně (Barista) 17-20 + Tips
Rozvoz pizzy 17-20 + Tips
Práce v pekárně 16-19
Uklízeč(ka) v hotelu či v kancelářích 16-22
Doplňování zboží v supermarketech 18-24
Mytí aut v mycích linkách 16-18
Obsluha benzínových stanic 16-20
Roznášení letáků 16-18
Sběr ovoce (zajištěné ubytování na farmě) 16-18
Pokladní v supermarketu 19-25
Pomocné práce na stavbách 20-30
Noční stěhování kanceláří 20-30
Mytí oken 16-22
Nejznámější webové portály s nabídkami práce
www.airtasker.com
www.careerone.com.au
www.careersonline.com.au
www.employment.byron.com.au
http://www.jobs.com.au
www.jobserve.com
www.jobs.nsw.gov.au
www.mycareer.com.au
www.partistaff.com.au
www.seek.com.au
www.spotjobs.com/part-time-jobs
www.studentedge.com.au/jobs
www.traveljobs.com.au
www.workingstudent.com.au
workaboutaus.worldsecuresystems.com
Nejznámější webové portály s nabídkami práce
www.ambitengineering.com.au
www.citirecruitment.com
www.industrialrelations.nsw.gov.au
www.hays.com.au
www.hudson.com.au
www.jobs.adecco.com.au
www.jobserve.com/au/en/Job-Search
www.launchrecruitment.com.au/job-search
www.manpower.com.au
www.paxus.com.au
www.timerecruitment.com.au
www.vantagerecruitment.com.au
Výše zdanitelného příjmu (v AUD) Residenti Neresidenti
0 - 18.200 0 32,5 centu z každého $ 1
18.201 - 37.000 19 centů z každého $ 1 přes $ 18.200 32,5 centu z každého $ 1
37.0001 - 80.000 $ 3.572 + 32,5 centů z každého $1 přes $ 37.000 32,5 centu z každého $ 1
80.001 - 180.000 $ 17.547 plus 37 centrů z každého $1 přes $ 80.000 $ 26.000 + 37 centů z každého $1 přes $ 80.000
180.001 a více $ 54.547 plus 45 centrů z každého $1 přes $ 180.000 $ 63.000 + 45 centů z každého $1 přes $ 180.000
Letecká společnost Origin Destinace Délka letu, včetně mezipřistání Mezipřistání / STOP-OVER Frekvence letů z Prahy
Emirates (EK) Praha, Vídeň Sydney, Brisbane, Perth, Melbourne + všechny destinace v Austrálii 22,5 hod. Dubaj, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok denně
Korean Air (KE) Praha, Vídeň Sydney, Brisbane 28 hod. Soul (Jižní Korea) denně
Singapore Air (SQ) Praha Sydney, Brisbane, Perth, Melbourne, Adelaide 28 hod. Singapore denně
Cathay Pacific (CX) Praha Sydney, Brisbane, Cairns, Adelaide, Melbourne, Perth 28,5 hod. Hong Kong některé destinace denně
China Airlines (CI) Praha, Vídeň Sydney, Brisbane 43 hod. Taipei PO, ÚT, SO