Finanční krytí (zajištění)

Co to finanční krytí je?

Z pohledu ambasády finanční krytí představuje prostředky, ze kterých můžete čerpat v době vašeho pobytu v Austrálii. Je proto nezbytné, aby se jednalo o finance disponibilní, tedy takové, které máte kdykoliv k dispozici a k nimž máte prokazatelný přístup (třeba prostřednictvím e-bankovnictví nebo platební karty). Podstatou finančního zajištění je to, aby se studenti nebo jejich blízcí nedostávali během jejich pobytu v Austrálii do potíží spojených s nedostatkem financí a neměli tak tendenci porušovat podmínky studentských víz.

Finanční krytí může být vyžadováno u studentských (respektive dependant) nebo turistických víz.

Pokud žadatel neprokáže dostatečné finanční krytí, může to vést k zamítnutí víza.

Kdo ho musí prokazovat?

Ačkoliv dostatečné finanční krytí musí mít zajištěné každý žadatel, prokazují ho výhradně jen žadatelé s vyšší rizikovostí nebo se finance dokládají dodatečně na základě vyžádání imigračního.

V případě kombinace národnosti se střední rizikovostí (výjimečně může platit i pro CZ/SK) a školou s nejvyšší rizikovostí platí přísnější podmínky pro žádost o víza.

Příklad: Občan Maďarska se rozhodne pro studium odborné školy (VET) s vysokou rizikovostí. Platí tedy přísnější podmínky na víza, a proto bude muset doložit mimo jiné i výši finančního krytí.

V případě turistických víz záleží na konkrétní situaci, respektive úředníkovi, zda bude doklady o prokázání finančního krytí vyžadovat, či nikoliv.

Jak se finanční krytí počítá?

Aby vaše žádost na ambasádě obstála, musíte na požadovanou dobu vašeho pobytu v Austrálii prokázat dostatečné finanční krytí pro vás, případně i ostatní členy rodiny (pokud jsou součástí žádosti). V případě žadatelů z Čech a ze Slovenska je tato doba omezena max. 12 měsíci. Žádáte-li tedy o víza, která mají být vydána na dobu delší než 12 měsíců, prokazujete jen prvních 12 měsíců. Pokud je váš pobyt kratší než 12 měsíců, prokazujete finanční prostředky na dobu úměrnou vašemu plánovanému pobytu (studium + prázdniny).

Finanční krytí se skládá z následujících nákladů:

Druh Žadatel Požadovaná částka fin. krytí
Životní náklady Životní náklady
Partner/-ka
První dítě
Každé další dítě
1 691 AUD/měsíc*
35 % (592 AUD/měsíc)*
15 % (592 AUD/měsíc)*
15 % (253 AUD/měsíc)*
Školné Hlavní žadatel
Děti hlavního žadatele – školou povinné (5-18 let)
Zbytek nezaplaceného školného max. do prvního roku studia
Za každé dítě 10 000 AUD/rok
Cestovní náklady Hlavní žadatel
Ostatní členové rodiny
2 000 AUD
2 000 AUD za každého

*částky jsou zaokrouhlené

U turistických víz se finanční krytí počítá obdobně s tím rozdílem, že se nepočítá se školným nezletilých dětí a pobyt je zpravidla daleko kratší než u studentských víz.

Příklad počítání finančního krytí:

Žadatel, který je zapsaný na 2 letý kurz, který předem uhradil 1 semestr, tedy 2 500 AUD bude muset prokázat finanční krytí:

Životní náklady 12 x 1 690,83 AUD = 20 290 AUD
Neuhrazené školné 2 500 AUD (do 1. roku studia)
Cestovní náklady 2 000 AUD
Celková částka 24 790 AUD

+ Pokud by s vámi cestovala manželka a dítě ve věku např. 10 let, pak by se připočetlo:

Životní náklady (manželka) 12 x 591,66 AUD = 7 100 AUD
Životní náklady (dítě) 12 x 253,33 = 3 040 AUD
Školné (dítě) 10 000 AUD
Cestovní náklady (manželka) 2 000 AUD
Cestovní náklady (dítě) 2 000 AUD
Celková částka 48 930 AUD

Jaké doklady potřebuji k prokázání finančního krytí?

Legislativa nezná omezení zdroje finančního krytí. V praxi je však zdroj, odkud mohou finanční prostředky pocházet, omezen. Samozřejmě, ideální je pokud máte vlastní finanční prostředky na svém bankovním účtě, nejedná se ovšem zdaleka o jediný způsob jak finanční krytí prokázat. Finanční krytí může pocházet např. od členů nejbližší rodiny (rodiče, sourozenci, partner). Úředníci nezkoumají jen výši finančního krytí, ale též zdroj těchto prostředků (tedy jakýsi původ) a přístup k těmto prostředkům.

Příklady prokázání finančního krytí:

Kdo finance poskytuje Jaké dokumenty dokládáte Jaké dokumenty dokládáte Jaké dokumenty dokládáte
Forma prokázání Prokázání původu finančních prostředků Prokázání přístupu k fin. prostředkům
Žadatel
(student)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu Vlastní zdroje, doklad o zrušení spoření, vkladní knížky a podobně
Žadatel
(zaměstnanec)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu pracovní smlouva/3 poslední výplatní pásky/potvrzení zaměstnavatele o výšce příjmu
Žadatel
(zaměstnanec)
poslední měsíční výpis z osobního nebo podnikatelského bankovního účtu kopie živnostenského oprávnění/výpis z obchodního rejstříku + daňové přiznání za poslední rok
Jiná osoba
(zaměstnanec)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu pracovní smlouva/3 poslední výplatní pásky/potvrzení zaměstnavatele o výšce příjmu dispoziční právo k účtu
Jiná osoba
(podnikatel)
poslední měsíční výpis z osobního nebo podnikatelského bankovního účtu kopie živnostenského oprávnění/výpis z obchodního rejstříku + daňové přiznání za poslední rok dispoziční právo k účtu
Jiná osoba
(důchodce)
poslední měsíční výpis z osobního bankovního účtu výměr ze správy sociálního zabezpečení o výšce důchodu dispoziční právo k účtu

Výše uvedená tabulka je velmi orientační a vždy záleží na konkrétní situaci každého klienta. Mezi ostatní zdroje patří prodej movitého i nemovitého majetku, půjčka od bankovní instituce, vypovězený termínovaný účet a podobně. Naši migrační poradci mají s prokazováním finančního krytí bohaté zkušenosti a rádi vám poradí nejvhodnější způsob.

Prokazování finančního krytí je velice individuální záležitost, proto jej s námi vždy důkladně dopředu zkonzultujte.

Co je u nás nového?

Uč se angličtinu poblíž australské pláže. Využij zápisné zdarma

Jen si to představ. Učíš se angličtinu v mezinárodním prostředí na těch nejkrásnějších místech, na druhém konci světa, v Austrálii…. Více

AustraliaOnline slaví 30 let a lyžovačka v Austrálii

AustraliaOnline slaví 30 let! Už víc než čtvrt století agentura plní sny o životě v Austrálii. Za celou dobu využilo… Více

Lucka o Austrálii: Neúspěch je pouze příležitost začít znovu

Nebudu první ani poslední, pro koho byla Austrálie snem … Ten sen byl pochovat si koalu, což jinde, než v… Více

Tomáš o Austrálii: Papoušci na dosah ruky

Po 29 letech života v ČR jsem se rozhodl pro celkem radikální životní změnu. Není to nic menšího, než zkusit… Více

Kontakty

Domluv si konzultaci

Romana Procházková

+420 733 123 999 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Praze lze kontaktovat i přes:Více kontaktů

Adresa:

Opletalova 23, 4. patro,
110 00 Praha 1

Otevírací doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 733 123 999


+420 211 221 501 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Brně lze kontaktovat i přes:Více kontaktů

Adresa:

Rašínova 103/2
602 00 Brno

Otevírací doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 211 221 501

Kamil Glinský

+421 918 570 900 kamil@australiaonline.sk

Australiaonline v Bratislavě lze kontaktovat i přes:

Australiaonline Bratislava
Více kontaktů

Adresa:

Gunduličova 4
811 05 Bratislava

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St. Sydney
NSW, 2000, Austrálie

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 17.00