Spolu s vydáním vašeho studentského víza jsou v dokumentu uvedeny podmínky, kterým dané vízum podléhá. Tyto podmínky se dělí na povinné (mandatorní) a diskreční. Mandatorní (tzv. Mandatory conditions) podmínky se s vízem vydávají automaticky. Diskreční (Discretionary conditions) jsou podmínky, které může úředník k vízu připojit, ale také nemusí, záleží zcela na jeho uvážení.

Mandatorní podmínky

OZNAČENÍ POPIS
8105 Tato podmínka upozorňuje na to, že pracovat lze oficiálně až od prvního dne ve škole a máte pracovní doba je limitovaná. Maximální odpracovaná doba je 40 hodin za 14 dní během školních dní avšak neomezeně během vašich prázdnin.
8202 Podmínka přikazující mít určitou výši docházky nebo akademického pokroku (progresu). V závislosti na typu školy se pak liší kritéria (u jazykových škol jde o docházku) u odborných škol a univerzit o kombinaci pokroku a docházky (na univerzitě je progres doložen splněním kreditů). Docházka žádného studenta nesmí klesnout pod 80 %.
8501 Zahraniční studenti jsou povinni pokrýt celou dobu svého studia australským zdravotním pojištěním (OSHC – Overseas student health cover). Pokud je partner, případně i děti zahrnuti ve vízové žádosti je nutné zabezpečit zdravotní pojištění typu „Family“. Bez něj nelze žádat o víza.
8516 Držitel musí i po udělení víza splňovat primární a sekundární kritéria, na jejichž základě mu byla udělena víza.
8517 Pro školou povinné rodinné příslušníky, kteří jsou zahrnuti ve vízech hlavního držitele (Primary holder), musí být zabezpečeno příslušné vzdělání na australských školách (u všech víz na déle než 3 měsíce).
8532 Podmínka pro žadatele pod 18 let. Tací studenti jsou nuceni splnit speciální požadavky – jsou buďto doprovázeni rodičem nebo tzv. „Legal custodian“ opatrovníkem a mají zajištěné bydlení v hostitelské rodině po celou dobu platnosti víza.
8533 Podmínka přikazující hlásit škole/imigračnímu úřadu změnu adresy svého bydliště do 7 dní ode dne změny. Povinnost nahlásit změnu adresy je také při změně školy (poskytovatele vzdělání, tzv. „Provider“ do 7 dní od obdržení CoE.

Diskreční podmínky

OZNAČENÍ POPIS
8101 Zákaz práce v Austrálii.
8203 Nelze změnit studovaný kurz nebo předmět výzkumu (platí pro určité subclass) (dokud není uděleno povolení).
8204 Nemožnost změny kurzu, tématu vědecké práce při studiu Graduate certificate, Graduate diploma, magisterského nebo doktorského studia, případně překlenovací kurz nezbytný jako pre-rekvizita studia a dalšího výzkumu magisterského nebo doktorského studia (dokud není uděleno povolení).
8303 Zákaz podílení se na nebezpečných aktivitách ohrožující zdraví australské společnosti.
8523 Partner a děti (tzv. „Dependants“) nesmí opustit australské území později než hlavní držitel jejich víza.
8534, 8535 Zákaz udělení dalšího víza na území Austrálie po skončení platnosti víza stávajícího. Výjimku tvoří žádost o další studentské vízum s pracovním povolením, další Guardian visa, Graduate-Skilled nebo víza splňující podmínky vyplývající z rok 1951 úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků.

Co je u nás nového?

Uč se angličtinu poblíž australské pláže. Využij zápisné zdarma

Jen si to představ. Učíš se angličtinu v mezinárodním prostředí na těch nejkrásnějších místech, na druhém konci světa, v Austrálii…. Více

AustraliaOnline slaví 30 let a lyžovačka v Austrálii

AustraliaOnline slaví 30 let! Už víc než čtvrt století agentura plní sny o životě v Austrálii. Za celou dobu využilo… Více

Lucka o Austrálii: Neúspěch je pouze příležitost začít znovu

Nebudu první ani poslední, pro koho byla Austrálie snem … Ten sen byl pochovat si koalu, což jinde, než v… Více

Tomáš o Austrálii: Papoušci na dosah ruky

Po 29 letech života v ČR jsem se rozhodl pro celkem radikální životní změnu. Není to nic menšího, než zkusit… Více

Kontakty

Domluv si konzultaci

Romana Procházková

+420 733 123 999 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Praze lze kontaktovat i přes:Více kontaktů

Adresa:

Opletalova 23, 4. patro,
110 00 Praha 1

Otevírací doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 733 123 999


+420 211 221 501 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Brně lze kontaktovat i přes:Více kontaktů

Adresa:

Rašínova 103/2
602 00 Brno

Otevírací doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 211 221 501

Kamil Glinský

+421 918 570 900 kamil@australiaonline.sk

Australiaonline v Bratislavě lze kontaktovat i přes:

Australiaonline Bratislava
Více kontaktů

Adresa:

Gunduličova 4
811 05 Bratislava

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St. Sydney
NSW, 2000, Austrálie

Otevírací doba:

PONDĚLÍ09.00 až 17.00
ÚTERÝ09.00 až 17.00
STŘEDA09.00 až 17.00
ČTVRTEK09.00 až 17.00
PÁTEK09.00 až 17.00